rss

Търговете на НАП

Автор: www.nap.bg
 • Дата: 29.11.2011
 • Автор: targ.bg
 • Източник: targ.bg
 • Показвания: 6891
Към днешна дата НАП има обявени 67 търга за имоти в страната. Най-много имоти от НАП се продават в област Благоевград – общо 31. В област Бургас се продават 24 имота, 20 имота в област Плевен, по 2 имота в областите Габрово, Добрич, Перник, София по 1 в областите Кърджали, Ловеч, Разград, Ямбол и Монтана.

По-голямата част от имотите, които продават НАП, са парцели, промишлени обекти, сгради, търговски обекти и заведения. По няколко търга има за апартаменти, магазини и складови помещения.

Виж още статистика

Ето и някои от по-интересните търгове:

 • Три парцела в гр. Ахтопол със средна начална цена от 155 €/м2, чиято площ е между 655 м2 и 1070 м2. Крайната дата за подаване на документи е 12.12.2011 г., а търговете ще се проведат на 16.12.2011 г. в гр. Варна. Повече информация ще намерите в търгове с №№ 48721, 48718, 48717.
 • Административна сграда с прилежащ терен, в кв. Църква на гр. Перник. Сградата е на два етажа със ЗП от 402.00 кв.м. и РЗП от 2211.00 кв.м. и се състои от: телефонна централа, кабинет по охрана на труда, заседателна зала с ниша, помещение за технически секретар с тераса, кабинет на директора, две помещения за счетоводство, таван и мазе. Началната цена, от която ще започне търга е 468749 лв., а крайната дата за подаване на документи е 08.12.2011 г. Повече информация за търг № 48704.
 • Шивашки цех в гр. Сандански. Продава се първият етаж от производствена сграда, цех "Шивачи" със застроена площ от 512 кв. м., помещението е с ел. захранване, конструкция масивна - тухла, дограма - желязна. Състои се от коридор, стая - офис, в основното помещение има три стаи с по 10 кв. м., определени за съблекални и склад. Крайната дата за подаване на документи е 02.12.2011 г, а началната цена на имота е 144200 лв. Повече информация за търг № 47879.
 • Стопански двор в гр. Разлог. Продава се земя с площ от 3 355 кв.м., представляваща дворно място с равнинен характер ведно с 1/2 сграда едноетажна масивна с площ от 1 100 кв.м., тип хале, измазана отвън и отвътре, алуминиева дограма, под от циментова замазка, в много добро състояние. Началната цена, от която ще започне наддаването е 152347 лв., а крайната дата за подаване на документи е 06.12.2011 г. Повече информация за търг № 47878.
 • Месокомбинат в с. Български извор, общ. Тетевен. Продава се производствен обект - месокомбинат, представляващ масивна постройка с производствено предназначение /бивш дърводелски цех/ с обща РЗП от 1 250.00 кв.м., състояща се от 5 производствени помещения, 2 санитарни помещения /с баня, тоалетна и съблекални за персонала/, офис и обособен кланичен цех към сградата. Началната цена на търга е 227495 лв., а крайната дата за подаване на документи е 02.12.2011 г. Повече информация за търг № 47687.

Освен гореизброените търгове, НАП е изкарала и по няколко обекта – апартаменти, търговски и спортни помещения в Банско и Слънчев Бряг. Още търгове от НАП можете да намерите чрез търсачката, в базата данни на targ.bg.
 • Кредитоискателите преди и след предложените промени

  Кредитоискателите преди и след предложените промени

  • Изводът който можем да направим от тези промени са, че те не решават нито един от проблемите на НАСТОЯЩИТЕ кредитоискатели и се отнасят само за бъдещите кредитоискатели по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ. Промените не третират бъдещите кредити срещу ипотека, което свива още веднъж обема на регулацията. В резултат на промените кредитоискателите ще бъдат ПО-НЕИНФОРМИРАНИ от преди, а защита им в съда ще се позовава на един довод по-малко.
 • Бизнесът и институциите в съвместен семинар за право, internet и бизнес

  Бизнесът и институциите в съвместен семинар за право, internet и бизнес

  • Оnline-поведението на бизнеса, потребителите и държавните институции става обект на все по-сложна правна регулация, която е трудно да се проследи и предвиди дори от специалист.
 • Гранд хотел Димят на търг

  Гранд хотел Димят на търг

  • Началната цена за емблематичния хотел е 19,4 мил. лв. с ДДС
 • Прогноза: Реално банково робство до 5 години

  Прогноза: Реално банково робство до 5 години

  • Предприятията в България в момента не са добре финансово и са лесна мишена за придобиване на занижена цена, с пари от депозитите на гражданите или на други фирми. Това се случва и в момента.
 • Може ли да възникне internet-валута, независима от банките и правителствата?

  Може ли да възникне internet-валута, независима от банките и правителствата?

  • ... допустимо ли е да бъде ограничавана със закон възможността на хората да създават свои независими платежни системи и да ги използват така, както намерят за добре? Допустимо ли е банките и правителствата да се вклиняват между хората като задължителен посредник?
 • 25 магазина в централните подлези на София

  25 магазина в централните подлези на София

  • Магазини в подлезите на „Орлов мост"; бул. „Васил Левски" и ул. „Гурко"; Х-л Плиска на бул. "Цариградско шосе"; бул. „Ситняково", до Румънското посолство ще бъдат отдадени чрез тръжна процедура, на 06.01.2014 год. от 10,00 ч. в офиса на дружеството.
 • Банките и ЧСИ узряха след 4 години

  Банките и ЧСИ узряха след 4 години

  • В далечната 2009 год. targ.bg алармира за възможностите кредитирането на принудителни продажби да оптимизира процесите. Тогава никой не обърна внимание на мотивите ни. Днес те са поставени на дневен ред и могат да станат реалност.
 • Банките си имат държава – ефекти върху гражданите и бизнес-средата (5 от 10)

  Банките си имат държава – ефекти върху гражданите и бизнес-средата (5 от 10)

  • Изключително неприемливо изглежда твърдението, че цената на кризата се плаща от банковата индустрия. Всъщност никой и не очаква тази цена да бъде платена от нея – очакванията са държавата да реши въпроса с равнопоставеността пред закона, което ще доведе и до пазарно (а не монополно) поведение, създаващо основателно усещане за липса на справедливост и водещо да саморазправа
 • Изследване за "почтеноста" на банките от "Активни потребители"

  Изследване за "почтеноста" на банките от "Активни потребители"

  • Според теста най-почтено с клиентите си се отнасят: Райфайзен банк България; Прокредит банк България; ДСК и Юробанк И Еф Джи България.
 • За земята на България, за мораториума, за нашата национална сигурност и за ЕС

  За земята на България, за мораториума, за нашата национална сигурност и за ЕС

  • „Съюзът (...) зачита съществените функции на държавата и по-специално онези, които имат за цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат обществения ред и да опазват националната сигурност. По-специално, националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността на всяка държава-членка“.

Вход

Коментари

Facebook дискусия

© 2009-2014 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.