rss

Условия за ползване

I. Общи положения

 

1. Интернет-форматът Targ.bg представлява електронна база данни за предстоящи търгове, публични продажби, конкурси и концесии, достъпна от безплатен потребителски интерфейс и снабдена с допълнителни платени възможности.

 

2. Targ.bg е собственост на „ТЪРГ.БГ“ ООД с ЕИК-200083425 и адрес в гр. София, ж-к. Изток, бл. 217, вх. А, ет. 3, ап. 8, представлявано от управителя Георги Палпурин. В случай на необходимост с нас можете да се свържете на електронен адрес info@targ.bg или на телефон 0889531410.

 

3. Със зареждането на Targ.bg и с използването на каквато и да било част от информация или услугите в него декларирате, че приемате настоящите Условия за ползване и се задължавате да ги спазвате.

 

4. Собственикът „ТЪРГ.БГ“ ООД си запазва правото по всяко време да променя Условията за ползване на Targ.bg, за което ще бъдете уведомени на съответната страница. Ако продължите да зареждате и използвате Targ.bg, означава, че приемате промените.

 

5. Последна промяна на Условията за ползване е извършена на 12.02.2014 г.

 

ІІ. Съдържание

 

6. Цялото съдържание в Targ.bg – доколкото изрично не е посочено друго – се предоставя при условията на Creative Commons (CC-BY-4.0): можете да използвате съдържанието свободно, като се задължавате да цитирате източника и да поставите препратка към Targ.bg, без да създавате заблуждаващо впечатление, че ви подкрепяме.

 

7. Някои от използваните в Targ.bg изображения са примерни и не представляват реалното състояние и визия на представяния обект на търг, публичната продажба, конкурс или концесия.

 

8. Част от съдържанието в Targ.bg се качва от потребителите, които се съгласяват същото да бъде третирано съгласно авторскоправната политика на „ТЪРГ.БГ“ ООД.

 

9. „ТЪРГ.БГ“ ООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да реорганизира, добавя и премахва съдържание и услуги от Targ.bg съгласно своята търговска политика.

 

IІI. Отговорност

 

10. Предоставяната в Targ.bg информацията за предстоящи търгове, публични продажби, конкурси и концесии има новинарски характер, и е насочена към това да информира потребителите за предстоящите събития, без да е достатъчна за участие в тях.

 

11. „ТЪРГ.БГ“ ООД не поема отговорност за допуснати технически грешки при обработването и генерирането на съдържанието в Targ.bg, и не носи отговорност за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа или употребата на съдържанието.

 

12. „ТЪРГ.БГ“ ООД не носи отговорност за съдържанието, качено от потребители в Targ.bg и си запазва правото във всеки един момент да премахва или променя такова съдържание, когато то не отразява фактическата действителност, нарушава законодателството или влиза в противоречие с определени етични норми.

 

13. „ТЪРГ.БГ“ ООД не е страна в обявяваните в Targ.bg търгове, публични продажби, конкурси и концесии, и – доколкото изрично не е посочено друго – не носи отговорност за тяхното провеждане и за резултатите от тях.

 

14. „ТЪРГ.БГ“ ООД не носи отговорност за евентуални технически неизправности, довели до загуба на информация и функционалност не по вина на екипа на Targ.bg. В случай на подобна неизправност „ТЪРГ.БГ“ ООД предприема мерки в рамките на своята компетентност за възстановяване в най-кратък срок функционирането на системата и за зареждане на последните налични копия от информацията.

 

15. „ТЪРГ.БГ“ ООД не носи отговорност за неизправности в оборудването на потребителите или в интернет-свързаността, довели до нарушена функционалност или неправилно възпроизвеждане на съдържанието в Targ.bg.

 

IV. Регистрация

 

16. Всеки потребител може да се регистрира в Targ.bg и да се възползва от пълната функционалност на системата. С регистрацията си потребителят се съгласява да получава търговски съобщения.

 

V. Бюлетин

 

17. Ежедневният бюлетин на Targ.bg може да бъде получаван само от регистрирани потребители. Бюлетинът може да съдържа търговски съобщения.

 

VІ. Платени възможности

 

18. Потребителите на Targ.bg могат да публикуват търгове, публични продажби, конкурси и концесии със специален статут и визуализация, както следва:

 

(1) VIP търгове, публични продажби, конкурси и концесии

„VIP“ публикация за 3 дни в Targ.bg се осъществява чрез изпращане на SMS до телефонен номер 1816 с текст TXT TARG48 на стойност 4,80 лв. с включен ДДС. Полученият код се въвежда в системата на обозначените за целта места.

 

(2) Избрани търгове, публични продажби, конкурси и концесии

„Избрана“ публикация за 3 дни в Targ.bg се осъществява чрез изпращане на SMS до телефонен номер 1916 с текст TXT TARG24 на стойност 2,40 лв. с включен ДДС. Полученият код се въвежда в системата на обозначените за целта места.

 

19. В случай, че полученият код бъде загубен преди въвеждането му в системата, потребителят може да потърси съдействие от администрацията на Targ.bg, като използва контактната форма.

 

20. „ТЪРГ.БГ“ ООД оказва съдействие на потребителите в рамките на своята компетентност при възникнали проблеми във връзка с изпращането на SMS, генерирането и получаването на код по предходните текстове, но не носи отговорност за този процес, доколкото осъществяването му се обслужва от трети страни.

21. "Бисквитки" – Cookies "Бисквитките" (cookies) са файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато го отворите. Използваме „бисквитки“ с цел идентифицирането Ви относно ползването на сайта ни и предоставянето на по-добри услуги.

 

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.