Моите обяви в раздел Авто - Добавяне на авто търг

Данни за targ.bg
Заглавие на търга:
Данни за превозно средство
Област:
Населено място:
Вид на превозно средство:
Вид на търга:
Състояние:
Описание на превозно средство:
Данни и срокове за процедурата
Крайна дата и час за подаване на документи
Място за подаване на документи
Цена на тръжната документация лв.
Дата и час на провеждане на търга
Място на провеждане на търга
Начална тръжна цена лв.
Стъпка за наддаване лв.
Размер на депозита лв.
Дни за оглед Часове - от - до
Добави
Допълнителна информация за огледа
Изображение: Описание на изображението:
Добави
Документ:
Добави
Видео:
Добави
Плащания
Публикувай за 3 дни в "Избрани търгове". Изпрати SMS със съдържание TXT TARG24 на номер 1916 /2.40 лв. с ДДС/ и въведи кода тук
Публикувай за 3 дни във "VIP търгове". Изпрати SMS със съдържание TXT TARG48 на номер 1816 /4.80 лв. с ДДС/ и въведи кода тук

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.