rss

Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

 • Дата: 19.08.2014
 • Автор: advocati.org
 • Източник: advocati.org
 • Показвания: 2218

(19.08.2014) Тези дни в общественото пространство изтече Докладна записка до членовете на Управителния съвет (УС) на Българската народна банка (БНБ) за допълване на т. 3 от Решение №73 от 20.06.2014 г. и на т. 3 от Решение №76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ относно поставените под специален надзор „Корпоративна търговска банка“ (КТБ) АД и „Креди Агрикол България“ (КАБ) ЕАД. С Решения №№73 и 76 „е спряно за срок от три месеца изпълнението на всички задължения на поставените под специален надзор банки“. Чрез цитираната Докладна записка членовете на Управителния съвет се информират за необходимостта „в полза на банките и на кредитополучателите да бъдат разрешени възможностите за погасяване на кредити, което към настоящия момент се свежда само до пълно или частично погасяване чрез внасяне или превод на съответната парична сума от длъжника по кредита; по който начин ще бъде позволено на кредитополучателите да погасяват задълженията си към банката и същевременно ще се намалят задълженията на банките по влоговете на техни клиенти“.
След така формулираната благородна необходимост, без да се обособява в отделен параграф (вероятно за да не бъде забелязана), е предложена и следващата „необходимост“ – „да бъде потвърдена възможността и редът за продажба от банка под специален надзор на други банки на вземания по кредити, като по този начин по сметките на банките, поставени под специален надзор, ще постъпят свежи парични средства, необходими за бъдещо погасяване на задълженията към депозантите“. Авторите на докладната – Димитър Костов (подуправител, управление „Банково“ в БНБ) и Нели Кордовска (главен директор, управление „Банков надзор“ в БНБ) – лансират откровено незаконното твърдение, че „разпореждане с имущество на банката не е забранено и към настоящия момент, тъй като по отношение на банките под специален надзор не е била наложена мярката по чл. 116, ал. 2, т. 4 от ЗКИ“ (възможността БНБ да определи условия и допълнителни изисквания относно реда за разпореждане с имуществото на банката при поставянето й под специален надзор).

Към цялата статия

 • Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  • Любомир Христов е предложен за управител на БНБ. В разгара на кризата с КТБ, негови бяха думите „Проблемът днес не е КТБ, а БНБ"
 • Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  • Самият УС снема от себе си отговорността за реализираните продажби, като не изисква изрично квесторите да се отчитат за действията си или да искат съгласие за всяка конкретна сделка. Резултатът би бил драстично изкуствено обезценяване на активите на „КТБ“ АД и „КАБ“ ЕАД, и продажбата им на безценица – без дори да е открито производство по несъстоятелност.
 • КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  • Искров не иска надзорен комитет от експерти да провери банката
 • Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  • Писмото си Цветан Василев завъшва така: „Що се отнася до институциите, които съдействаха и бездействаха, за да се случи всичко това – с тях ще си говорим в съда."
 • БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  • Липсват документи, изтеглени са огромни суми в брой непосредствено преди затварянето на трезора. Не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си.
 • Уилям Блек за измамите в банковата система

  Уилям Блек за измамите в банковата система

  • ...Те (белите якички) следват и конкретна стратегия във финансите, защото тяхното оръжие там е счетоводството. Има рецепта за измама в счетоводния контрол и как тя да се случва. Ние открихме тази рецепта по доста странен начин ...
 • БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  • БНБ променя нормативен акт (Наредба №6 на БНБ), водещ до предоставяне на по-ниско бързо ликвидно обезпечение от страна на банки, нуждаещи се от ликвидност.
 • 3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  • Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства, съобщиха от Европейската комисия тази сутрин.
 • Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  • Днес на консултативния съвет при президента политиците се разбраха. В интернет видях следния коментар по случая
 • БНБ не издържа стрес теста

  БНБ не издържа стрес теста

  • Обществото, чрез избранниците си, трябва да изиска БНБ да застане на висотата на централна банка, отговаряща за стабилността на банковата система като незабавно публикува резултатите от последните стрес тестове, метододиката на извършването им и мерките, които е предписала на уязвими банки.

   Ако БНБ не направи това, ще трябва да се осланяме на думата на нейния управител, която днес, на 23 юни 2014 г., струва колкото капитала на Цветан Василев в КТБ.

Вход

Коментари

Facebook дискусия

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.