rss

НАП от креативност до спорна крайност

 • Дата: 30.07.2013
 • Автор: targ.bg
 • Източник:
 • Показвания: 1960

Национална агенция по приходите се затвърждава, като една от най-креативните държавни институции. Като първо овснование за това твърдение, можем да посочим изградената система, за отчет на оборотите на търговците в реално време. Последва модерно онлайн приложение за обявяване на принудителните търгове за активи на длъжници към хазната. Електронното подаване на отчети . . .

НАП обяви нова изненада и с планирана онлайн игра с материални награди, стимулираща изискването на касови бележки от потребителите и целяща по този начин да вкара по-голяма част от сивата икономика в релсите на коректното деклариране на обороти.

НАП стига и по-далеч в стремежа си да защити интересите на бюджетната събираемост, като предстои поредно обсъждане на възможността данъчните да получат достъп до кредитния регистър. Мотивацията е да се засили контролът от страна на НАП и да се ловят лесно тези, които ощетяват хазната. Например някои фирми представят пред НАП едни финансови резултати, а пред банките - други.

Практиката показва, че има немалко случаи, при които компании, декларирали лоши  резултати и едва ли не нулеви печалби, получават значителни суми като кредит, само защото са показали пред банките реалните си финансови отчети.

За прокарването на този спорен инструмент се водят дебати от 2010г., но до момента не е факт. Мярката среща сериозна съпротива от банките и бизнеса. Проблем пред приемането му се превръща евентуалното падане на банковата тайна и хипотезата, че може да се злоупотребява с такава информация.

Министерството на финансите стигат още по-далеч в стремежа си да намери работещи механизми за пълнене на хазната, като предвиждат граждани сигнализирали на НАП за извършване на нарушения, да получават процент от наложената санкция. Мярката ще важи дори за прости нарушения, като неиздаване на касова бележка. Този механизъм базиран в основата си на платени доноси може би е рационален, но не кореспондира с морала и ценностните устои на обществото, защото ако някой иска да бъде коректен гражданин и сега може да подаде сигнал. Налагането на подобна практика, може да доведе до създаването на предпоставки за образуването на армия от платени доносници, което не е най-цивилизованата форма за обслужване на бюджетните интереси.

Държавата може да се замисли върху възможността да приложи креативността и в други институции, като например да започне да прави нещо по същество с електронното управление. По този начин вместо да стимулира създаването на платени доносници, ще покаже на данъкоплатците, че може да превърне управлението от задкулисно в прозрачно, да оптимизира разходите, да намали административната тежест, да премахне един куп такси и т.н. В една подобна хипотеза, може би и сивия сектор виждайки недвусмислено, че парите му отиват по предназначение ще започне да намира смисъл в това да излезне на светло.

 

 • Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  Предложен е достоен кандидат за управител на БНБ

  • Любомир Христов е предложен за управител на БНБ. В разгара на кризата с КТБ, негови бяха думите „Проблемът днес не е КТБ, а БНБ"
 • Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  Схема на БНБ за разпродаване на безценица на банките под „специален надзор“?

  • Самият УС снема от себе си отговорността за реализираните продажби, като не изисква изрично квесторите да се отчитат за действията си или да искат съгласие за всяка конкретна сделка. Резултатът би бил драстично изкуствено обезценяване на активите на „КТБ“ АД и „КАБ“ ЕАД, и продажбата им на безценица – без дори да е открито производство по несъстоятелност.
 • КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  КТБ - сагата изобщо не е банкова, криминална е

  • Искров не иска надзорен комитет от експерти да провери банката
 • Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  Цветан Василев с нотариално заверени показания пред съдии

  • Писмото си Цветан Василев завъшва така: „Що се отнася до институциите, които съдействаха и бездействаха, за да се случи всичко това – с тях ще си говорим в съда."
 • БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  БНБ оповести резултатите от проверката на КТБ

  • Липсват документи, изтеглени са огромни суми в брой непосредствено преди затварянето на трезора. Не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си.
 • Уилям Блек за измамите в банковата система

  Уилям Блек за измамите в банковата система

  • ...Те (белите якички) следват и конкретна стратегия във финансите, защото тяхното оръжие там е счетоводството. Има рецепта за измама в счетоводния контрол и как тя да се случва. Ние открихме тази рецепта по доста странен начин ...
 • БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  БНБ променя „Наредба №6", не става ясно защо

  • БНБ променя нормативен акт (Наредба №6 на БНБ), водещ до предоставяне на по-ниско бързо ликвидно обезпечение от страна на банки, нуждаещи се от ликвидност.
 • 3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  3,3 млрд. лв. в помощ на банките у нас разреши ЕК

  • Механизмът ще предостави нужна и пропорционална ликвидност в контекста на външни за системата, небанкови обстоятелства, съобщиха от Европейската комисия тази сутрин.
 • Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  Политиците се разбраха – влоговете извън опасност

  • Днес на консултативния съвет при президента политиците се разбраха. В интернет видях следния коментар по случая
 • БНБ не издържа стрес теста

  БНБ не издържа стрес теста

  • Обществото, чрез избранниците си, трябва да изиска БНБ да застане на висотата на централна банка, отговаряща за стабилността на банковата система като незабавно публикува резултатите от последните стрес тестове, метододиката на извършването им и мерките, които е предписала на уязвими банки.

   Ако БНБ не направи това, ще трябва да се осланяме на думата на нейния управител, която днес, на 23 юни 2014 г., струва колкото капитала на Цветан Василев в КТБ.

Вход

Коментари

Facebook дискусия

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.