rss

Карта

Парцел в Банкя

Цена на имота
€135 000.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 10.02.2013

Област: София

Населено място: Район Банкя

Показвания: 4431

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 94662
Данни за контакт
Продавач Частно лице
Телефон 0885220000
Адрес София ул.Влдадйска 19
Данни за имота
Област: София
Населено място: Район Банкя
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Парцел
Квадратура на имота: 1715 кв. м.
Адрес на имота ул.София
Описание на имота

незастроен поземлен имот на ул.София, срещу фирма Кенди, в процес на регулация. Възможност за закупуване и на съседни имоти до 5дка. Подходящ за къщи, почивна база или бизнес застрояване

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €135 000.00
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа по уговорка Станимир Христов 0885220000

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.