rss

Парцел! Продава се спешно!

Цена на имота
€7 500.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 06.06.2013

Област: Перник

Населено място: Перник

Показвания: 5744

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 104098
Данни за контакт
Продавач Частно лице
Телефон 0878346231
Адрес Перник ул"Юрий Гагарин бл.46 вх. ж ет.6 ап. 155
Данни за имота
Област: Перник
Населено място: Перник
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Парцел
Квадратура на имота: 1043 кв. м.
Адрес на имота кв.Църква
Описание на имота

Продава се парцел в регулация равен терен с ток и вода на 200м. от главен път Е79 и на 20 км. от София тел. 0878346231

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €7 500.00
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.