rss

Производствена сграда, град Монтана, Пъстрина

Цена на имота
€912 000.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 23.01.2014

Област: Монтана

Населено място: Монтана

Показвания: 4351

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 115342
Данни за контакт
Продавач Търговско дружество
Телефон 0884101310
Адрес гр. София 1000, пл. Света Неделя 5
Данни за имота
Област: Монтана
Населено място: Монтана
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Промишлен обект
Квадратура на имота: 19578 кв. м.
Адрес на имота гр. Монтана, ул. Врачанско шосе 1
Описание на имота

Тип строителство: Тухла

Етап строителство: Разрешение за ползване

Бивш млекозавод , находящ се в гр. Монтана, ул. Врачанско шосе 1

Дворно място с площ от 46456 кв.м. Теренът е с изградена инж. инфраструктура и застроен със сграден фонд, представляващ 14 бр. складови площи и други сгради, две производствени сгради, една административна сграда с обща застроена площ от 19 578кв.м.

Има изградени приемно отделение с приемна линия за сурово мляко; цех за пастьоризация на млякото с обособени линии за кисело мляко, за бито мляко и сметана; цех за масло; цех за кисело и прясно мляко; цех за сирене и кашкавал с отделна приемна линия.
В обекта има сушилна инсталация за производство на сухо мляко с капацитет 2000 кг/ч. Инсталацията е добре запазена и единствена с такъв капацитет. Тя включва: пастьоризатор, четиристепенни вакумизпарители, барометричен кондензатор, 20 т хомогенизатор, конусна сушилня с разпрашител, флийзбет, въздуходувка, компресор ниско налягане, серия помпи, система за подаване на горещ въздух, система за водно охлаждане, вградена CIP система, система за цялостно автоматично управление на сушилния процес.
В обекта има изграден промишлен хладилник с три хладилни помещения. Хладилната инсталация е двустъпална , амонячна, с винтови компресори Stall.
Хладилните камери са част от сградния фонд. Промишленият хладилник е функциониращ, инсталацията работи и е в добър външен вид.
Сградите са изградени поетапно в периоода1974 до 2001 год. Старите сгради са реконструирани.

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €912 000.00
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа По всяко време, след заявка

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.