rss

Етаж от сграда с 12 офиса

Цена на имота
€200 000.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 07.01.2013

Област: Сливен

Населено място: Сливен

Показвания: 6280

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 90237
Данни за контакт
Продавач Частно лице
Телефон
Адрес
Данни за имота
Област: Сливен
Населено място: Сливен
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Друг вид имот
Квадратура на имота: 320 кв. м.
Адрес на имота гр. Сливен ,бул. Цар Освободител
Описание на имота

Етаж от административна сграда,разделена на 12 офиса. На главната улица на града. Подходяща за отдаване под наем или за собствено ползване. В близост до социални и административни центрове.

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €200 000.00
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа по всяко време

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.