rss

Продажба на Стопански двор

Цена на имота
€125 000.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 28.07.2016

Област: Стара Загора

Населено място: Овощник

Показвания: 2193

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 118469
Данни за контакт
Продавач Търговско дружество
Телефон
Адрес
Данни за имота
Област: Стара Загора
Населено място: Овощник
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Земеделски имот
Квадратура на имота: 12448 кв. м.
Адрес на имота с.Овощник, общ.Казанлък
Описание на имота

Стопански двор(бивше ТКЗС) с уникален шанс да бъде превърнат в каквото желаете, нищо че по презумция е земеделска земя на такъв имот можете да живеете и да развивате бизнес.В имота има постороени стопански сгради: обор телчарник, обор краварник, склад за зърно, дърводелска работилница, навеси, два сондажа и една водна кула 5м3.

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €125 000.00
Дни за оглед
Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота, Неделя От 00:00:00 до 00:00:00
Допълнително информация за огледа 0888 77 86 30

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.