rss

Продажба на парцел

Цена на имота
€23.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 21.04.2013

Област: Пловдив

Населено място: Стамболийски

Показвания: 6385

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 101480
Данни за контакт
Продавач Частно лице
Телефон
Адрес
Данни за имота
Област: Пловдив
Населено място: Стамболийски
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Парцел
Квадратура на имота: 823 кв. м.
Адрес на имота гр. Стамболийски
Описание на имота

Парцелът е на много хубаво място в центъра на гр. Стамболийски, правоъгълен, с лице 26 м., подходящ е за жилищно строителство.

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €23.00
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.