rss

Продажа на склад и офис

Цена на имота
€249.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 01.03.2016

Област: София

Населено място: Район Кремиковци

Показвания: 2436

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 118209
Данни за контакт
Продавач Частно лице
Телефон 0882484137
Адрес
Данни за имота
Област: София
Населено място: Район Кремиковци
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Склад
Квадратура на имота: 500 кв. м.
Адрес на имота Батарея 113
Описание на имота

Допълнителна информация:
Продавам складово помещение с площ от 482 кв. м. Сградата е разположена в промишлената зона на гр. София, на лесно и комуникативно място - Ботевградско шосе, .Отделен, самостоятелен достъп до сградата; - ПАРКИНГ; СТЕНИ- термоустойчиви сандвич панели сдебелина 10 см. и Височина 5 м; - износоустойчив шлайфан бетон, ТИР достъп. Помещението е подходящо както за производствена база, така и за складова или дистрибуторска дейност. Сградата е нова, в перфектно състояние, с добра поддръжка. От собственик. За повече информация, моля обадете се на телефон:0882484137

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €249.00
Дни за оглед
Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък От 10:00:00 до 16:00:00
Допълнително информация за огледа

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.