rss

Карта

Мултифункционално помещение

Цена на имота
€100 000.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 27.01.2013

Област: София

Населено място: Район Лозенец

Показвания: 5682

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 92714
Данни за контакт
Продавач Частно лице
Телефон 0884018586
Адрес
Данни за имота
Област: София
Населено място: Район Лозенец
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Магазин
Квадратура на имота: 50 кв. м.
Адрес на имота бул. "Арсеналски" 115
Описание на имота

Бутик, на две нива: първо ниво-в партера,с площ от 26,50 кв.м., второ ниво(в сутерена)-от едно складово помещение с площ от 23,54 кв.м.

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €100 000.00
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа Номерът на организатора на огледите - 0884018586

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.