Карта

Магазин

Цена на имота
€145 000.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 03.07.2014

Област: Благоевград

Населено място: Гоце Делчев

Показвания: 3655

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 117582
Данни за контакт
Продавач Частно лице
Телефон 0899154291
Адрес Гоце Делчев
Данни за имота
Област: Благоевград
Населено място: Гоце Делчев
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Магазин
Квадратура на имота: 184 кв. м.
Адрес на имота ул.Паул Ленц 2
Описание на имота

Търговски обект на две нива , с голяма витринна площ , санитарен възел и достъп до гараж .

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €145 000.00
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.