rss
Описание: targ.bg

Карта


Вижте София, Свобода бл. 5А на по-голяма карта

Двустаен апартамент - ж.к. Свобода

Начална тръжна цена
29 340.00лв.

Вид на търга: Явен

Дата на добавяне: 26.11.2012

Изтича след: Изтекъл

Област: София

Населено място: Район Надежда

Показвания: 337

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 85982
Данни за продавача
Продавач ЧСИ
Изпълнително дело №: 20097900401078
Провеждащ търга Ренета Милчева рег. N790
Телефон 02/9898717
Адрес гр. София, ул. Княз Борис І N130, ет.1
Данни за имота
Област: София
Населено място: Район Надежда
Предлага се за: Продажба чрез търг
Тип имот Двустаен апартамент
Квадратура на имота: 65 кв. м.
Адрес на имота гр. София, район Надежда, ж.к. Свобода, бл. 5А, вх. В, ет. 1, ап. 48
Описание на имота

Продава се апартамент със застроена площ - 65,20 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня и обслужващи помещения.

Данни и срокове за процедурата
Крайна дата и час за подаване на документи 12.12.2012 17:00:00
Място за подаване на документи гр. София, бул. П. Евтимий 2, сградата на ДСИ
Цена на тръжната документация
Дата и час на провеждане на търга 13.12.2012 17:00:00
Място на провеждане на търга гр. София, бул. П. Евтимий 2, сградата на ДСИ
Вид на търга: Явен
Начална тръжна цена 29 340.00лв.
Стъпка за наддаване 2 934.00лв.
Размер на депозита 2 934.00лв.
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа понеделник, сряда и петък (17:00 - 19:00)

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.