rss

Карта

Два етажа от сграда- 200кв.м. в центъра на София

Цена на имота
€250 000.00

Предлага се за: Директна продажба

Дата на добавяне: 30.06.2013

Област: София

Населено място: София

Показвания: 5213

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 105369
Данни за контакт
Продавач Търговско дружество
Телефон 0888272108
Адрес София
Данни за имота
Област: София
Населено място: София
Предлага се за: Директна продажба
Тип имот Търговски обект
Квадратура на имота: 200 кв. м.
Адрес на имота център
Описание на имота

Два етажа от сграда- 200кв.м. в центъра на София, под покривно пространство и мазе, подходящо за бар. Цена 250000евра.

Данни и срокове за процедурата
Цена на имота €250 000.00
Дни за оглед
Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота, Неделя От 10:00:00 до 17:00:00
Допълнително информация за огледа

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.