rss

Карта


Вижте кв. Левски, УПИ VІІ-698, кв. 323 на по-голяма карта

Гараж - кв. Левски

Начална тръжна цена
10 800.00лв.

Вид на търга: Явен

Дата на добавяне: 12.12.2012

Изтича след: Изтекъл

Област: София

Населено място: Район Подуяне

Показвания: 405

Консултирай се

Детайли

Данни за targ.bg
Номер в targ.bg 88124
Данни за продавача
Продавач ЧСИ
Изпълнително дело №: 20108380401417
Провеждащ търга Милен Бъзински рег. N838
Телефон 02/9805942;9813891;9
Адрес гр. София, бул. Витоша №10, eт.1, ап.№3
Данни за имота
Област: София
Населено място: Район Подуяне
Предлага се за: Продажба чрез търг
Тип имот Гараж
Квадратура на имота: 64 кв. м.
Адрес на имота кв. Левски, УПИ VІІ-698, кв. 323
Описание на имота

Продава се гараж с площ от около 64.00 кв.м.

След 15.09.2012 г. публичните продажби на ЧСИ от СГС – гр. София (подаване на наддавателни предложения, поставяне на обявленията и самите продажби) ще се извършват на адрес: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” №2 !!!

Данни и срокове за процедурата
Крайна дата и час за подаване на документи 07.02.2013 17:00:00
Място за подаване на документи гр. София, бул. П. Евтимий 2, сградата на ДСИ
Цена на тръжната документация
Дата и час на провеждане на търга 08.02.2013 09:00:00
Място на провеждане на търга гр. София, бул. П. Евтимий 2, сградата на ДСИ
Вид на търга: Явен
Начална тръжна цена 10 800.00лв.
Стъпка за наддаване 1 080.00лв.
Размер на депозита 1 080.00лв.
Дни за оглед
Допълнително информация за огледа всеки ден

Подобни търгове

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.