rss

За сайта


ФОРМАТ


 


РЕСУРСИ


 


ИЗТОЧНИЦИ


 


ПОТРЕБИТЕЛИ


 !Ако желаете да получавате ежедневна информация за новите обявления за търгове, новини и публикации, абонирайте се на нашия БЮЛЕТИН!


Технологични въведения за оптимизиране на продажбите от Targ.BG
1. 360" виртуални турове
2. Видео презентации
3. Прилагане на документи pdf; таблични файлове; тестови файлове
4. Административен панел за управление на процесите с много фунционалности
5. Street view
6. Support
7. Инструменти за организиране на различни видове търгове + пряко договаряне
8. Икономически активна аудитория
9. Триезична версия БГ - EN - RU
10. Ежедневен бюлетин до над 6 000 абоната на targ.bg
Възползвайте се от безплатните технологични въведения в платформата. Във видеото ще видите, колко лесно и удобно се работи с платформата.


Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител  - открит избор с обект: "Разработване на софтуер за развитие на основния сайт".

Изтегли конкурсната документация

  Информация за сключен договор


 


 

© 2009-2018 Targ.bg Всички права запазени.

Уеб дизайн и изработка
Extensa Web Development

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg
Част от функционалностите на сайта са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Рзвитие на конкурентноспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от “Търг.бг” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз или Договарящия орган.